#now! – För en förändring i vår miljöpolitik…men snabbare

Om du tycker en förändring i den globala miljöpolitiken är nödvändig.

Now-logotype-512px

It´s time to make our voices heard

#NOW! is about influencing politicians to act faster for a better planet from an environmental perspective. With joint voices we can put pressure on politicians so they need to listen and do something about the urgent situation.

Vad är #NOW!?

#NOW! är du och jag. Vi som tror att miljöproblemet måste lösas i en mycket snabbare hastighet. Vi vill påverka politiker att genomföra drastiska förändringar i beslutsfattandet till förmån för miljön.

Varför gör vi det här?

Eftersom jorden behöver hjälp snabbt. Rapport efter rapport berättar om den akuta situationen men utan att politikerna vidtar tillräckliga åtgärder. Vi vill ändra det.

Vilka är vi?

Bara vanliga människor som tycker att miljön behöver skyddas. Inte sen utan nu!

Vad vill vi?

Vi vill ha åtgärder från världens ledare och politiker för att göra miljön bättre. Att minska utsläpp och tillvarata jordens intressen.

Vad kan jag göra?

I listan nedan hittar du länkar till politiker och organisationer runt om i världen. Skicka dem ett mail och låt dem veta vad du tycker. För att göra det enkelt för dig har vi gjort en e-postmall.

Vi kräver detta av våra politiker:

  1. Varje beslut i riksdagen måste utvärderas ur ett miljöperspektiv. Om beslutet bidrar negativt till miljön måste det ändras eller annulleras. Tidigare beslut och avtal som påverkar miljön negativt rivs upp och omarbetas med miljön som högsta prioritet.
  2. Utsläpp såsom koldioxid måste minskas drastiskt för att senare upphöra helt.
  3. I de fall där jordens resurser används av företag, privatpersoner eller stater måste lika mycket resurser återinvesteras tillbaka. Det vill säga utvinning av jordens resurser ska ske på ett hållbart sätt.
now-globe-with-hands

Tala om för beslutsfattarna vad du tycker. Skicka epost:

Använd dessa mallar till ditt epostmeddelande:

E-postmallar:

Engelska:

Svenska:

Rumänska:

Hjälp oss gärna med fler språk. Skicka via kontaktformuläret.

Nedan hittar du epostadresser och länkar till beslutsfattare:

Nordamerika

Sydamerika

Brasil

Argentina

Venezuela

Afrika

South Africa

Namibia

Hjälp oss att växa

Om du vill bidra med epostadresser eller länkar så skicka oss ett meddelande. Meddelande. —>>

Tack för att du stödjer oss! Tillsammans kan vi få saker att hända.